Для чого потрібні безособові пропозиції.

Зі шкільної програми відомо, що безособовими називаються односкладні пропозиції, в яких вказується на дію або стан, що виникає і існує незалежно від носія стану або виробника дії.
Безособові пропозиції дуже виразні, короткі. Велике значення вони мають в діалогах художніх творів. Часто вживаються в розмовній мові. У тексті часто такого роду пропозиції ми виражені стану природи, навколишнього середовища, настрій людини, її душевний і фізичний стан. Безособовими пропозиції ми легше сформулювати неможливість, невідворотність дій, заперечення. Також, на думку Дітмара Розенталя, цим синтаксичним конструкціям притаманний відтінок інертності, пассівності.По словами іншого відомого лінгвіста, Олександра Пешковского, за допомогою безособових пропозицій можна виразити: - легкість дії. Така конструкція допомагає автору показати, що дія відбувається саме по собі, без зусиль людини («сеялось привільно ...»); - Стан, з яким людина сама не може впоратися («Їй не сиділося на місці»); - раптовість вчинку. Коли люди самі від себе не очікують таких дій («Ось до них йду ...», - само собою позначилося у Брикіна »); - час, коли дія відбувається саме по собі, проти волі людини. Які-небудь причини, іноді неясні (звідси і безособова форма вираження), зупиняють його, змушують вчинити по-іншому («Ти що, не міг сказати?», - Запитала Таня. «Так якось не позначилося», - відповів він їй »); - роботу пам'яті, її прояснення та інші особливості організму (« Раптом голова заробила дуже ясно. Згадалося: їхав по вицвілих полю. »); - душевні процеси, пов'язані з діяльністю уяви (« Зараз ось мариться: захворіти б тижнів на дві, на три »); - віру людини в що-небудь, що не має під собою підстав. Людина вірить, тому хоче, щоб це здійснилося («Вірилося чомусь, що весна буде рання»); - роботу думки, совершающуюся незалежно від того, хоче людина думати про це чи ні («А ще подумалося, що тепер все піде по-іншому») Таким чином, загальне значення безособових пропозицій - утвердження незалежної дії (ознаки), що не соотнесенного з діячем.