Як побудувати фінансову модель.

Фінансові моделі підприємства будуються для оцінки перспективності та оптимізації поточної або майбутньої діяльності. Вони відображають рентабельність, ефективність і фінансову стійкість компанії залежно від вихідних параметрів і зміни різних умов ведення бізнесу.
Інструкція
1
Зберіть вихідні дані, які необхідні для побудови фінансової моделі. Внутрішні відомості можуть формуватися на підставі бухгалтерського та управлінського обліку, стратегічного плану розвитку, а також виробничих факторів, до яких відносяться: стан обладнання, що використовується сировину, робоча сила та інше.
2
Для зовнішньої інформації необхідно визначити показники господарської діяльність підприємства, такі як клієнтська база, очікувані ціни, обсяги продажів і прочая маркетингова інформація.
3
Врахуйте макроекономічні складові при побудові фінансової моделі, які можуть вплинути на діяльність підприємства.
4
Складіть три прогнозних форми фінансової моделі, які представлені прогнозом прибутку і збитків, прогнозом балансу і прогнозом руху коштів. Дані етапи повинні бути розраховані на весь період окупності та розбиватися на певні періоди.
5
Підтвердіть плановані розрахунки виручки маркетинговими дослідженнями або попередніми договорами з потенційними контрагентами. В іншому випадку ваша фінансова модель прогнозу може бути не прийнята до розгляду інвестором.
6
Виконайте розрахунок витрат, який повинен володіти розумною деталізацією, реалістичністю і враховувати капітальні та операційні витрати. При розрахунку довгострокового зростання підприємства необхідно звернути увагу на достатність потужностей. Якщо їх не вистачає, то не забудьте внести пункт витрат на розширення виробництва.
7
Розрахуйте рух грошових коштів, що має відображати операційний, інвестиційний і фінансовий грошовий потік. Іншими словами, врахуйте не тільки надходження коштів від покупців і оплату послуг постачальників, а й необхідність придбання нових активів, виплату дивідендів або збільшення статутного капіталу.
8
Сформуйте три сценарії для фінансової моделі: оптимістичний, базовий та песимістичний прогноз. Для цього необхідно врахувати різні ризики і методи їх вирішення.