Як визначити тип фінансової стійкості.

В ході аналізу діяльності підприємства використовується таке поняття, як тип фінансової стійкості. Він визначається на підставі співвідношення різних показників оборотних коштів, матеріально-виробничих запасів і джерел їх формування. В результаті визначається фінансова стабільність компанії та шляхи вирішення проблем.
Інструкція
1
Проаналізуйте бухгалтерський баланс підприємства, дані якого знадобляться при розрахунку деяких показників, що визначають тип фінансової стійкості підприємства. Розрахунок ведеться для визначення забезпеченості компанії джерелами формування витрат і запасів.
2
Визначте величину власних оборотних коштів (ВОК), яка різниці власного капіталу і необоротних активів. Для цього необхідно звернутися до бухгалтерського балансу і підсумувати рядка 490 і 640, після чого відняти значення рядка 190. Величина запасів і витрат (З) визначається рядками 210-217. Довгострокові позикові джерела (ДП) відображаються в рядку 590, а короткострокові (КП) - у рядку 610.
3
Розрахуйте три показника, які показують забезпеченість запасів і витрат джерелами їх формування. Визначте недолік або надлишок власних оборотних коштів (ФС), що дорівнює різниці СОС і З. Показник ФД визначає недолік або надлишок у власних і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат. Він дорівнює сумі СОС і ДП за вирахуванням З. Остання величина ФО дорівнює сумі СОС, ДП і КП за вирахуванням З і встановлює величину нестачі або надлишку по загальній сумі основних джерел формування запасів і витрат.
4
Встановіть тип фінансової стійкості підприємства на підставі показників ФС, ФД і ФО. Якщо дані величини більше нуля, то компанія вважається абсолютно стійкою. Якщо тільки ФС менше нуля, то фінансова стійкість вважається нормальною. Нестійке положення характеризується недоліком ФС і ФД і говорить про порушення платоспроможності компанії. Підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, якщо всі три показники негативні. Фірма при цьому залежна від позикових джерел фінансування.