Як розрахувати суму зносу.

Всі основні засоби організації (будівлі, споруди, обладнання) схильне фізичному і моральному зносу. Він являє собою перенесення вартості майна на вироблену продукцію і носить назву «амортизація». Амортизаційні відрахування визначаються, виходячи з первісної вартості основних фондів і тривалості періоду їх експлуатації.
Інструкція
1
Існує кілька способів розрахунку зносу основних засобів. Найпростіший - лінійний. Річну суму амортизації ви знайдете, якщо вам відома первісна вартість об'єкта і норма амортизації, обчислена відповідно до строку корисного використання. Наприклад, підприємство придбало обладнання вартістю 150 тис. Руб., Строк корисного використання 5 років. Значить, річна норма амортизації становитиме 20% (100%/5), річна сума зносу - 30 тис. Руб. (150 тис. Руб. Х 20%).
2
Річну суму амортизації ви зможете також визначити способом зменшуваного залишку. У цьому випадку ви повинні знати залишкову вартість об'єкта на початок розглянутого періоду і норму амортизації, встановлену виходячи з терміну корисного використання і коефіцієнта прискорення. Останній застосовується до деяких видів машин і устаткування, перелік яких встановлено федеральними органами виконавчої влади. Наприклад, підприємством придбано обладнання вартістю 150 тис. Руб. з терміном корисного використання 5 років, норма амортизації 20%, коефіцієнт прискорення 2. Норма амортизації, розрахована з урахуванням коефіцієнта прискорення, становитиме 40%. У перший рік використання обладнання сума зносу складе 60 тис. Руб. (150 тис. Руб. Х 40%). У другій рік сума амортизації буде розраховуватися, виходячи із залишкової вартості 90 тис. Руб. (150 тис. Руб. - 60 тис. Руб.). Вона складе 36 тис. Руб. (90 тис. Руб. Х 40%).
3
При способі списання вартості по сумі числі років терміну корисного використання річну величину зносу ви можете визначити, виходячи з первісної вартості майна та співвідношення, в чисельнику якого - число років, що залишилися до закінчення строку корисного використання, а в знаменнику - сума числі років терміну експлуатації. Наприклад, придбано обладнання вартістю 150 тис. Руб. з терміном корисного використання 5 років. Сума чисел років корисного використання складе 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5). Сума зносу за перший рік дорівнюватиме 150 тис. Руб. х 5/15 = 50 тис. руб., за другий рік - 150 тис. руб. х 4/15 = 40 тис. руб. і т.д.
4
Ще один спосіб нарахування зносу - списання вартості об'єкта пропорційно обсягу виробленої продукції. У цьому випадку нарахування виробляють, виходячи з обсягу випуску продукції в аналізованому періоді, початкової вартості об'єкта і обсягу продукції, який планується виробити за допомогою його. Наприклад, підприємство придбало автомобіль вартістю 100 тис. Руб. з планованим пробігом 500 тис. км. У звітному періоді машина проїхала 50 тис. Км. Отже, сума зносу складе 100 тис. Руб. (50/500) = 10 тис. Руб.
Найнебезпечнішим в експлуатації автомобіля слід вважати знос його агрегатів. Вчені невпинно трудяться над способами зменшення знос а деталей і механізмів машин. Найбільш поширеними засобами боротьби з знос ом є використання всіляких присадок.
Вам знадобиться
  • Присадні матеріали
Інструкція
1
Якщо ви маєте намір застосувати антифрикційні присадку до масла, зверніть увагу на режим тертя в моторі і на вигляд знос а. Проігнорувавши ці моменти, ви в кращому випадку витратите кошти даремно. Набагато гірше, якщо знос стане ще більше, впаде компресія, виросте споживання масла.
2
Більшість антифрикційних присадок, за запевненнями розробників, властивостей масла не міняють. Тому, якщо застосовувати ці кошти, то негативного ефекту ніякого не буде. Немає сенсу використовувати подібні присадки для зменшення тертя в підшипниках колінчастого валу. Від них в цьому випадку не буде ні шкоди, ні користі.
3
Майте на увазі, що присадки можуть давати і побічні ефекти. Насамперед, це характерно для речовин, у складі яких є сполуки в твердій фазі (графіт, кольорові метали). А ті присадки, які в своєму складі мають токсичні сполуки, можуть бути не тільки шкідливі для двигуна, але й небезпечні для здоров'я людини.
4
Якою ж має бути ідеальна присадка? Це з'єднання, яке розчинно у змащувальному матеріалі, синтетичного походження, що не містить сполук у твердій фазі. Такими присадками є препарати, що відносяться до кондиціонерів металу. Їх властивості практично не впливають на якість масла.
5
Сьогодні існують певні труднощі при виборі кондиціонерів металу. В основному, ця трудність полягає в тому, щоб вибрати найкращу якість. Не цілком коректно ставити питання про те, які з присадних матеріалів допоможуть поліпшити взаємодію в агрегатах автомобіля, а які - ні. Адже дія кондиціонерів металу засноване на однакових фізичних принципах, вони споріднені за складом і мають порівнянні експлуатаційні якості.
6
У будь-якому випадку, застосування таких присадних матеріалів допоможе поліпшити взаємодію деталей в механізмах і агрегатах машини і продовжити термін її служби.