Як скласти аналіз уроку.

Ефективність уроку залежить насамперед від того, як учитель реалізує свої знання, чи здатний він аналізувати свої і чужі помилки. Тому вміння скласти аналіз уроку є одним з найважливіших у процесі підвищення кваліфікації педагога. Поетапний розбір дій учителя на уроці, оцінка його результативності складають основу аналізу.
Вам знадобиться
  • - відвідування уроку.
Інструкція
1
Зробіть короткий аналіз загальної структури уроку : визначте його дидактичну мету, завдання, місце в системі уроків з досліджуваної теми, ефективність використання часу, наочних посібників.
2
Дайте відповідь на питання, чи реалізована основна дидактична мета уроку . Для цього визначте, чи виконані вимоги програми з навчального предмета до викладу матеріалу уроку , чи використані всі необхідні форми роботи з учнями: опитування, диференційовані завдання, організація контролю знань, самостійна робота тощо, спостерігається Чи відповідність вибору типу уроку заявленим цілям.
3
Проаналізуйте організацію розвивального процесу на уроці: чи використаний прийом залучення які у вчинення основних розумових операцій, чи проводилася робота з подолання труднощів у сприйнятті навчального матеріалу, по закріпленню знань, умінь і навичок.
4
Визначте методи навчання, використані на уроці відповідно до його типом: пояснення нового матеріалу, закріплення, вироблення умінь і навичок, узагальнення і систематизація знань, контроль і т.д.
5
Обгрунтуйте реалізацію виховної мети уроку : чи використані виховні можливості змісту тематичного матеріалу, чи проводилася робота, спрямована на формування світогляду учнів, сумлінного ставлення до праці і процесу вчення.
6
Проаналізуйте діяльність учителя на уроці: - чи проведено підготовка до уроку; - чи є в наявності план-конспект проведеного уроку ; - використано Чи різноманіття видів діяльності на уроці; - чи враховані при проведенні уроку особливості класу; - чи спостерігається психологічний контакт вчителя з класом; - чи реалізується індивідуальний підхід до учнів; - чи раціонально розподілено час, відведений учителем на різні етапи уроку ; - професійно Чи вчитель володіє матеріалом; - наскільки грамотна мова вчителя; - чи відповідає зовнішній вигляд учителя пропонованим педагогічною етикою вимогам.
7
Оцініть роботу учнів на уроці: - чи підготовлені учні до уроку, чи виконано домашнє завдання; - активні чи учні на різних етапах уроку ; - чи здатні «перемикатися» з одного виду діяльності на інший; - чи спостерігаються на уроці моменти порушення дисципліни, з чим це пов'язано: з падінням працездатності, пізнавальної активності, з рівнем сформованості умінь вчитися і т.д.
8
Охарактеризуйте санітарно-гігієнічні умови процесу навчання: готовність приміщення для проведення занять, його оснащеність, прийоми доцільною «розсадження» учнів, тривалість і характер проведення пауз залежно від вікової категорії учнів.
9
Оцініть результати уроку , ступінь вирішення поставлених задач. Запропонуйте висновки, зроблені після проведення аналізу уроку .
Корисна порада
Необхідно враховувати, що існує кілька видів аналізу сучасного шкільного уроку, наприклад короткий, аспектний, комплексний, системний, структурний та ін. При складанні аналізу вибирайте один з них відповідно до визначеної завданням.