Як визначити публіцистичний стиль.

Слово «публіцистика» походить від латинського publicus, що означає громадський. Публіцистичний стиль вживається для агітації і пропаганди суспільно-політичних ідей в газетах і журналах, на радіо і телебаченні.
Інструкція
1
Відмінність публіцистичного стилю від наукового, офіційно-ділового, художнього та розмовного випливає з його функцій: інформаційної та впливає. Специфіка інформаційної та впливає функцій полягає в характері інформації та адресата. Публіцистичні твори, як правило, не описують те чи інше явище всебічно, а виділяють ті сторони життя, які цікаві широким масам. Впливає він при цьому не тільки на розум, але і обов'язково зачіпає емоції і почуття адресатів.
2
Публіцистичний стиль характеризується образністю, полемичностью викладу, популярністю і яскравістю виразних засобів, позитивною або негативною експресією.
3
У лексиці цього стилю широко використовуються суспільно-політичні терміни: «партія», «мітинг», «демонстрація». Не рідкість в ньому емоційно-оцінні слова: «новатор», «передовик», «доблесний», «надихаючий». Вживаються в публіцистичному стилі експресивні словосполучення і фразеологізми: «впевненою ходою», «плечем до плеча», «біле золото», «зелений друг».
4
Морфологічними засобами публіцистичного стилю є приставки: «анти-», «нео-», «псевдо-». І суфікси: «-ація», «-фікація», «-іст», «ізм». Публіцисти часто вживають у текстах складні прикметники, такі як «масово-політичний», «агітаційно-пропагандистський».
5
Для синтаксису публіцистичного стилю характерні риторичні питання, для підкреслення акценту та посилення використовуються повтори слів, звернення, короткі речення, вигуки.
6
Публіцистичний стиль реалізується в жанрах політичного трактату, доповіді, памфлету, газетних і журнальних нарисів, репортажу, фейлетону.
Зверніть увагу
Головне призначення публіцистичного стилю - піднімати суспільно-значущі та актуальні проблеми сучасного життя.
Корисна порада
Звичайна форма вираження публіцистичного стилю - письмова або усна монолог.