Як визначити дисконтовану вартість.

Дисконтована (поточна) вартість являє собою оцінку величини отриманої в майбутньому прибутку від вкладення коштів в певний фінансовий інструмент в перерахунку на нинішній момент часу. Вона дозволяє знайти розмір інвестицій, який необхідний для того, щоб отримувати певний прибуток після закінчення встановленого періоду.
Інструкція
1
Для того щоб зрозуміти, як знайти дисконтированную вартість , розглянемо приклад. Інвестор збирається вкласти кошти в акції. Через рік він планує отримати 2000 доларів. Ставка відсотка (прибутковість) дорівнює 10%. Для того щоб визначити дисконтовану вартість , потрібно величину майбутнього доходу розділити на ставку відсотка, збільшену на одиницю. Дисконтована вартість в даному прикладі становитиме 1818 доларів (2000/(1 + 0,1)). Таким чином, інвестору потрібно вкласти 1818 доларів, щоб через рік отримати 2000 доларів. Очевидно, що чим вище процентна ставка, тим менша сума вкладень буде потрібно, і навпаки, при меншій процентній ставці необхідно вкласти велику суму для отримання рівного доходу.
2
Ви повинні розуміти, що дисконтована вартість залежить не лише від відсоткової ставки, а й від терміну вкладень грошових коштів. Припустимо, інвестор вклав кошти в акції на строк 3 роки, а не на рік, як це було зазначено в попередньому прикладі. В цьому випадку дисконтированная вартість за 1 рік становитиме 1818 доларів, за другий - 1652 долара (1818/(1 + 0,1)), за третій - 1501 долар (1652/(1 + 0, 1)). Дисконтована вартість , рівна 1501 долару, означає, що інвестору для того, щоб отримати 2000 доларів через 3 роки, потрібно вкласти дану суму. Таким чином, чим більше термін інвестування, тим менша величина інвестицій буде потрібно.
3
Для того щоб визначити дисконтовану вартість при різних термінах інвестування та процентних ставках, використовуйте наступну формулу: P = I/(1 + r) ^ n, де Р - дисконтована вартість ; I - величина інвестицій; r - процентна ставка; n - термін инвестирования.Необходимость розрахунку дисконтованої вартість ю обумовлена тим, що вона дозволяє співвіднести передбачувану суму вкладень з очікуваною величиною прибутку. На підставі чого можна зробити висновок, чи доцільно вкладати кошти у розглянутий проект.