Чому з'являються атавізми.

Атавізм (від лат. Atavus - предок) - поява в організму ознак, притаманних віддаленим предкам, але відсутніх у особин даного покоління. Прикладом атавізму у сучасної людини є хвостообразний придаток.
Атавізми відігравали значну роль в теорії Чарльза Дарвіна. Вони служили доказом філетіческіе походження тварин. Філетичною еволюцією (від грец. Phyle - плем'я, рід) називається еволюція, виражена в поступовому однонаправленому зміні структури організмов.В уявленнях сучасної генетики та експериментальної ембріології поняття атавізму є більш вузьким. Раніше під атавізмом розуміли все несподівано проявилися ознаки. Тепер же атавізмами називають «поодинокі варіації» ознак, приблизно схожих на особливості далеких предків, генетичну спорідненість з якими очевидно або вероятно.О спонтанному атавізм кажуть, коли несподівано з'являються ознаки, не характерні для особин даного виду в їх сучасному вигляді, але гіпотетично властиві предкам з іншої систематичної категорії. Хвостовидний придаток людини відноситься саме до спонтанного атавізму.Как правило, атавізми формуються у тварини ще в стадії ембріонального розвитку. До ембріональним відхилень за типом атавізму відносяться полімастія (многососковость) і гіпертрихоз (надмірна волосатість) .Найбільш частими є випадки атавізму як результату схрещування. Про «схрещування як прямий причини атавізму» писав ще Дарвін. Гібридизація організмів постулюється найголовнішою причиною атавізму не випадково: зачатки успадкованих ознак можуть залишатися тривалий час в прихованому стані. Завдяки схрещуванню вони переходять в активний стан і виявляються в потомстве.Современние генетики схильні вважати, що прояв ознак залежить від безлічі факторів. При схрещуванні може відбуватися перекомбінація генів; на виході виходять нові ознаки. На знанні цього факту базується отримання гібрідов.Явленіе атавізму слід відрізняти від рудиментів. Рудимент (від лат. Rudimentum - зачаток) - це деякий ознака, присутній у всіх особин виду, але втратив свою функціональність. Прикладами рудиментів є: апендикс, вушні м'язи, куприк.