Як закрити підзвіт.

Будь-яке підприємство час від часу оформляє грошові кошти в підзвіт. Це необхідно для вирішення господарсько-виробничих і адміністративних питань, на оплату службових відряджень або покупку матеріальних цінностей. Закриття підзвіту є досить копіткою процесом, оскільки вимагає уважності і слідування встановленим правилам, щоб не втратити певні суми в бухгалтерському обліку.
Вам знадобиться
  • - авансовий звіт;
  • - витратний і прибутковий касовий ордер.
Інструкція
1
Видайте наказ по підприємству про видачу підзвіт них засобiв та оформите видатковий касовий ордер на видачу даної суми з зазначенням її призначення. Проведіть дану операцію в бухгалтерському обліку відкриттям кредиту по рахунку 50 «Каса» і дебету за рахунком 71 «Розрахунки з підзвіт нимі особами».
2
Складіть авансовий звіт, в якому вкажіть витрачену суму підзвіт а й інформацію про розтрату. Підтвердіть дані відомості відповідними рахунками, квитанціями, розписками чи іншими документами, які за законодавством можуть бути прийняті до обліку в бухгалтерії.
3
Спишіть підзвіт ну суму, яка була витрачена, на кредит рахунку 71. У кореспонденції з ним вказується рахунок, який відповідає призначенню витраченого підзвіт а. Матеріальні цінності відзначаються на рахунку 10 «Матеріали», продукція інших підприємств - на рахунку 41 «Товар». Якщо витрати відносяться до відрядних або представницьким витратам, то використовується рахунок 26 «Загальногосподарські витрати». В деяких випадку підзвіт ному особі може бути доручено розплатитися з постачальниками за наданими послугами. Для відображення цієї операції використовується рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками».
4
Закрийте підзвіт внесенням до каси залишку по підзвіт вим сумам. Для цього оформите прибутковий касовий ордер, після чого сформуйте бухгалтерську запис, в якій дебет рахунку 50 знаходиться в кореспонденції з рахунком 71. Якщо підзвіт ное особа не справило повернення залишку, то сума списується на дебет рахунку 94 «Нестачі від псування цінностей ». Після цього сума переноситься на дебет рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці» в рахунок заробітної плати підзвіт ного працівника. Якщо неможливо відшкодувати недостачу по підзвіт у, то дана сума списується на рахунок 91.2 «Інші витрати».