Чому люди розмовляють самі з собою.

Вперше занепокоєння з приводу розмови з самим собою виникає в дитинстві, коли дитина стає здатний відстежувати і контролювати внутрішні психічні процеси. З віком людина перестає звертати на це увагу, але розмова з самим собою триває все життя.
Внутрішня мова, або розмова самим з собою, це діалог між складовими психічних процесів. Психіка людини неоднорідна. На думку З. Фрейда, вона складається з Его (все, що усвідомлюється людиною і осмислюється), Ід (все що заборонено, витісняється зі свідомості і не усвідомлюється) і Супер-Его (усвідомлювані і неусвідомлювані процеси, що представляють совість, норми і правила поведінки ) Починаючи з народження, у маленької людини розвивається свідомість за рахунок отриманих знань. Деяка інформація, внаслідок культурних обмежень суспільства, витісняється в несвідоме. Контакт з цією інформацією утруднений, але можливий за допомогою фантазій.По суті, розмова самим собою, це внутрішній діалог свідомості з несвідомим. Подібні розмови сприяють безперервному процесу розвитку людини: відбувається розширення меж свідомості за рахунок знаходження форм задоволення заборонених бажань. Наявність жорстких меж між цими структурами, і, як наслідок, відсутність внутрішньої мови, гальмує розвиток людини, а відсутність цих кордонів - робить людину психічно хворим, вміють контролювати свої бажання і влеченія.Прі формуванні структури Супер-Его, від дитини вимагається виконання норм і правил, прийнятих у суспільстві, в сім'ї, в конкретному колективі. Основи її закладаються батьками. Саме з їх вимогами дитина порівнює свої вчинки: Як би в цій ситуації вчинив батько? Що сказала б мама? Як до цього поставився б мій старший брат? Поступово, ідеальні для дитини батьківські фігури стають внутрішніми об'єктами, їх вимоги та регламентації стають вимогами людини до самої себе. Розмова з самим собою - це постійний діалог, домовленості між трьома структурами психіки: Его, Ід і Супер-Его. Доросла людина часто навіть не помічає, як відбувається ця розмова, але в складних життєвих ситуаціях відзначає у себе прориваються назовні внутрішні розмови, які часом допомагають йому прийняти правильне рішення.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=-qRMmD0rgFo