Як розрахувати загальногосподарські витрати.

Загальногосподарські витрати підприємства являють собою узагальнену інформацію про витрати, які спрямовані на потреби управління, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом. Для відображення даних витрат в бухгалтерському обліку необхідно правильно визначити належні до них витрати, розрахувати їх суму і відобразити на рахунку 26.
Інструкція
1
Проаналізуйте всі витрати підприємства та визначте ті, які відносяться до загальногосподарських. Вони характеризуються тим, що не можуть бути безпосередньо віднесені до виробничого процесу та прийняті для розрахунку собівартості продукції. Загальногосподарськими витратами є: адміністративно-управлінські витрати; амортизаційні відрахування і оплата ремонту об'єктів основних засобів, що мають управлінське або загальногосподарського призначення; оплата праці адміністративного персоналу; орендна плата за загальногосподарські приміщення; оплата консультаційних, аудиторських, інформаційних та інших послуг; іншим управлінські витрати.
2
Відобразіть загальногосподарські витрати на дебеті збірно-розподільчого рахунку 26. У кореспонденції з ним знаходяться рахунки розрахунку з контрагентами, працівниками, за виробничим запасам та інші, які характеризують проведену операцію. Всі витрати повинні бути документально підтверджені: актами, платіжними дорученнями, виписками, рахунками-фактурами чи іншої первинною документацією.
3
Розрахуйте загальну суму загальногосподарських витрат, які накопичилися на дебеті рахунку 26. Даная величина повинна повністю збігатися з відомостями відповідного обліку за формою №15, які складаються бухгалтером протягом звітного періоду на підставі первинної документації і розроблених таблиць.
4
Спишіть загальногосподарські витрати підприємства по закінченню звітного періоду в залежності від методу формування собівартості продукції. Якщо розрахунок ведеться за повної виробничої собівартості, то відкривається кредит за рахунком 26 «Загальногосподарські витрати » і дебет за рахунком 20 «Основне виробництво». У деяких випадках використовується рахунок 23 «Допоміжне виробництво». Якщо на підприємстві прийнятий скорочений розрахунок собівартості, то витрати рахунки 26 переносяться на субрахунок 90.2 «Собівартість продажів».