Як розрахувати коефіцієнт спеціалізації.

Для оцінки спеціалізації виробництва окремого підприємства застосовують розрахунки певних показників. У числі інших розраховується коефіцієнт спеціалізації. Цей показник характеризує рівень спеціалізації виробничого підприємства.
Вам знадобиться
  • Формула для розрахунку коефіцієнта спеціалізації:
  • К = Сг/C * 100%, де:
  • - Сг - вартість готової продукції профільного напрямку виробництва;
  • - С - вартість всієї готової продукції, що випускається підприємством за місяць.
Інструкція
1
Визначте загальну вартість всього обсягу готової продукції, фактично випущеної підприємством за звітний місяць. Оцінку загальної планово-обліковою вартістю випуску продукції можна зробити за даними бухгалтерського обліку (звіт з випуску готової продукції). Визначте за виробничим планом підприємства загальну планову вартість готової продукції за звітний місяць.
2
Визначте за даними бухгалтерського обліку планово-облікову вартість готової продукції з профільного виду діяльності, фактично вироблену підприємством за місяць. Розділіть вартість готової продукції профільного виду на загальну вартість продукції, випущеної підприємством за місяць. Помноживши отримане число на 100%, отримаєте коефіцієнт спеціалізації підприємства в процентах.Рассчітайте аналогічно плановий коефіцієнт спеціалізації по звітному періоду, взявши дані вартості обсягу випуску профільної продукції за виробничим планом підприємства.
3
Проаналізуйте отримані результати, розрахувавши крім планових показників, коефіцієнт и спеціалізації за попередній звітний період, за аналогічний період минулого року. Природно, чим вище отримані показники, тим вище і рівень спеціалізації підприємства. Зробіть висновки про тенденції та причини, що вплинули на зміну рівня спеціалізації . Прийміть необхідні управлінські рішення.