Навіщо потрібні вступні пропозиції.

Зі шкільної програми відомо, що вступними є пропозиції, граматично не зв'язані з членами речення (тобто не пов'язані за способом управління, узгодження, примикання). Вступні пропозиції висловлюють ставлення мовця до висловлюваної думки, характеризують спосіб її оформлення. Вони мають інтонацію вводності, яка виражається в більш швидкому проголошенні і зниженні голосу в порівнянні з іншою частиною пропозиції.
Вступні пропозиції можуть ставитися і до всього пропозицією, і до певної його частини. Ними виражаються: - додаткові експресивні та емоційні відтінки («Я, до свого жаху, зрозумів, що накоїв»); - оцінку мовця ступеня достовірності що повідомляється факту («по суті справи», «само собою зрозуміло», «без всякого сумніву», «Як кажуть моряки, вітер дужчав»); - оцінку фактів з точки зору їх буденності («як водиться», «за звичаєм»); - почуття мовця: радість, здивування, досаду, жаль і ін. («Руки мої, до страшної моєї досади, тремтіли »); - послідовність викладу, зв'язок думок (« Стало бути, ти не хочеш перейти дорогу »); - способи і прийоми оформлення думок, експресивний характер висловлювання (« Зізнатися сказати, ні в який час не було тут такої бурі »). Ряд вступних пропозицій вказує на джерело повідомлення (« з точки зору »,« як відомо »). Особливу групу вступних пропозицій становлять синтаксичні конструкції, які звернені до читача або співрозмовника. Їх метою є привернення уваги до викладати факти, навіювання певного ставлення до повідомляємо («Зробіть милість, послухайте, що я вам скажу»). Не будучи синтаксично пов'язані з членами пропозиції , часто ввідні пропозиції виконують конструктивну роль і є необхідними для його структури.Вводние пропозиції відрізняються від вступних слів тим, що вони більш незалежні, що пояснюється їх розмаїтістю по логічному обсягу та составу.Основная сфера їх вживання - усне мовлення , якій вони надають інтонаційну виразність, часто зустрічаються в художньому мовленні, але не в книжковій, де перевага віддається більш коротким вступним одиницям. Подібні пропозиції найчастіше лаконічні, рідко бувають поширеними.