Як розділити менше число на більше.

Операція ділення - одне з основних арифметичних дій, досліджуване в початкових класах. Однак до того алгоритму, який викладається в початковій школі, поступово додаються додаткові нюанси. Їх необхідно враховувати, в тому числі і при діленні меншого числа на більше.
Інструкція
1
Якщо великим числом є нуль, то розподіл на нього будь-якого меншого (тобто негативного) значення неможливо за визначенням.
2
Якщо розділити вимагається будь-яку позитивну величину на перевершували її значення, то результатом обов'язково буде дробове число. Так як існує кілька варіантів запису дробів, почати потрібно з визначення формату, в якому потрібно отримати результат операції - від цього залежить алгоритм ваших подальших дій. Можливих варіантів два: дріб звичайна або десяткова. Розгляньте спочатку, наприклад, отримання результату в форматі звичайного дробу.
3
Складіть з вихідних значень звичайну дріб - поставте більше число в знаменник, а менше - в чисельник.
4
Спробуйте спростити дріб, тобто підібрати загальне для діленого і дільника ціле число, на яке їх можна розділити без залишку. Якщо такого числа знайти неможливо, то отримана на попередньому кроці дріб і буде результатом ділення. Якщо ж загальний дільник існує, то розділіть на нього обидві складові частини. Наприклад, якщо вихідними числами були 42 і 49, то загальним дільником буде сімка: 42/49 = (42/7)/(49/7) = 6/7.
5
Якщо результат ділення більшого числа на менше за умовами задачі можна представити у форматі десяткового дробу, то просто розділіть ділене на дільник будь-яким зручним способом - в умі, в стовпчик або за допомогою калькулятора. Часто в результаті цієї дії виходять ірраціональні числа, тобто кількість знаків після коми буде нескінченно. Зрозуміло, в цьому випадку вам потрібно визначити необхідну за умовами задачі точність результату і округлити отримане значення.
6
Якщо меншу і більшу числа мають різні знаки, тобто ділене є числом негативним, то дійте за описаним вище правилам, відкинувши на час знак меншої величини. Значення числа без урахування знака називається його «модулем» або «абсолютним значенням». До отриманого результату ділення по модулю після закінчення операції додайте негативний знак.
7
Якщо обидві величини, що беруть участь в операції, є негативними, то результат обов'язково буде позитивним числом . Тому знаки можна відкинути відразу і більше взагалі про них не згадувати.