Як читати фонетичну транскрипцію.

фонетичної транскрипції називається графічна запис звучання слів, де кожен звук зафіксований окремо. У фонетичної транскрипції вживаються квадратні дужки на відміну від фонологічної, в якій запис проводиться в косих дужках.
Інструкція
1
Перед використанням фонетичної транскрипції пам'ятайте, що в російській мові одна літера може означати два звуки («їжак») або, навпаки, дві букви - один звук («грузчик»), в транскрипції ж для кожного звуку є свій знак ([jо? ш], [гру? ш ьк]).
2
Позначайте м'якість приголосного знаком апострофа ([ма? Т?]), Крім того, м'якість непарних м'яких приголосних [ш ] і [ч?] В транскрипції завжди позначається цим же знаком. Існує виняток - це запис Середньопіднебінний приголосний [j], при ньому апостроф не ставиться.
3
Відзначайте обов'язково наголос; в транскрипції це обов'язковий знак, коли в слові більше одного складу.
4
Пам'ятайте, що, згідно орфографічним правилам, буква в письмовій мові іноді не передає звук, вимовляє в слові («бічний»), транскрипційний же звук має одне правило - точно зафіксувати вимовний звук ([б'каво? Ј]).
5
У письмовій мові відсутнє спеціальне позначення для ненаголошених голосних. У слові «олівець» голосний звук «а» пишеться однаково, як під наголосом, так і без нього, незважаючи на те, що він вимовляється по-різному (в безударном складі коротше й слабкіше). У фонетичної транскрипції для ударних і ненаголошених голосних є свої звуки ([к'ранда? Ш]).
6
Позначайте звуки, які зазнали кількісну редукцію, тими ж знаками, як і ударні звуки, але без знака наголосу. Для написання скорочених гласних, які втратили внаслідок цього своє особливе якість, використовуйте не тільки знаки, які прийняті для позначення інших голосних, а й спеціальні знаки [ь] (ер) і [ь] (ерь).
7
Вживайте в фонетичному листі при тривалості приголосних звуків («каса») двокрапка праворуч від звуку ([с?]) Або горизонтальну риску ([ка? С? А]).
8
Пишіть разом службові частини мови (прийменники, сполучники, частки), які вимовляються разом з іншими словами («в школу» [фшко? Лу]).
9
Отже, в фонетичної транскрипції словом є єдине ціле, що складається з послідовності складів, з єдиним організаційним центром - ударним складом.