Як створити новий відділ.

В процесі розвитку компанії виникає необхідність найму нових працівників і створення для них окремого структурного підрозділу. Для здійснення цієї процедури слід розробити і затвердити нову організаційну структуру з введенням нового відділу. Потім потрібно внести відповідні зміни до штатного розпису та скласти посадові інструкції для співробітників створеного структурного підрозділу.
Вам знадобиться
  • - організаційна структура;
  • - документи підприємства;
  • - штатний розпис;
  • - печатка організації;
  • - трудове законодавство ;
  • - бланки наказів.
Інструкція
1
Розробкою нового відділу та внесенням його в існуючу в компанії організаційну структуру, як правило, займається фахівець з персоналу. Йому слід передбачити вид структури підприємства, всі зв'язки і підпорядкованість створюваної служби її керівникові, а також вплив чисельності фірми на структурний підрозділ.
2
Після того як структура змінена, в неї внесена нова служба, її слід розглянути директору підприємства. Одноосібного виконавчому органу необхідно затвердити її. Для цього видається наказ. У ньому прописується факт введення нового відділу, дату, з якої структурний підрозділ стає чинним. Контроль над виконанням наказу покладається на керівника кадрової служби, якому потрібно внести зміни в організаційну структуру і повідомити працівників компанії про створення нового відділу. Документ завіряється підписом директора, печаткою підприємства. Ознайомити з наказом слід начальника кадрової служби.
3
Оскільки створено новий відділ, його потрібно внести в чинне штатний розпис. Для цього керівнику компанії необхідно видати наказ. У ньому прописується назва підприємства, дата і номер складання, місто розташування організації. Тема наказу відповідатиме внесенню змін до штатного розпису, причина - створення нового структурного підрозділу. Розпорядча частина документа містить в даному випадку назва нової служби, посади, які увійдуть до неї. Покладається відповідальність над розробкою посадових інструкцій працівників створеного відділу на кадрових службовців, юриста, бухгалтера по розрахунках заробітної плати. Перерахованих вище працівників потрібно ознайомити з наказом. Завіряється документ підписом директора, печаткою підприємства.
4
На підставі наказу кадровикам потрібно внести відповідні зміни до штатного розпису та розробити посадові інструкції. При їх складанні слід керуватися потребами компанії. Їх зміст має бути докладним і відповідати всім вимогам створеної служби та її цілям.
Будь-яка організація, що здійснює продаж своєї продукції, що виконує роботи або надає послуги, стикається з необхідністю створювати рахунки в бухгалтерській програмі «1С: Підприємство».
Інструкція
1
Запустіть програму «1С: Підприємство». Відкрийте меню документів, виберіть пункт «Рахунок». З'явиться вікно з новим рахунком. Номер документа і дата реєстрації встановлюється програмою автоматично, але при необхідності можна змінити натисканням на відповідну кнопку. Врахуйте, що це число має бути унікальним.
2
Заповніть поле «Платник». Натисніть на кнопку списку Контрагентів-покупців і виберіть відповідного. Якщо підприємство вперше співпрацює з даним покупцем, то зайдіть в довідник контрагентів і внесіть всі реквізити даний фірми: найменування організації, КПП, ІПН та юридичну адресу.
3
Заповніть поле «Договір». В цьому розділі можуть бути зазначені як договору з контрагентом-покупцем, так і отримані листи, заявки і факсимільні повідомлення. Виберіть документ зі списку. Для створення нового договору, натисніть на піктограму «Новий рядок» або на клавіатурі на клавішу Insert. Заповніть всі поля у вікні і натисніть "Ок".
4
Вкажіть найменування товару, що продається (виконуваних робіт або послуг). Натисніть піктограму «Новий рядок» або на клавіатурі на клавішу Insert. З'явиться форма, в якій необхідно вибрати відповідний рахунком товар.
5
Заповніть стовпці з зазначенням кількості товару і ціни за одиницю, якщо вони не проставляються програмою автоматично. Програма виконає розрахунок сумарної вартості, нарахує податок на додану вартість і видасть загальну ціну за товар. Якщо необхідно роздрукувати створений документ, то натисніть на кнопку «Друк». З'явиться макет рахунки, перевірте правильність заповнення всіх характеристик рахунки і відправте на друк. На роздрукованому документі ставиться печатка і завіряється підписом головного бухгалтера і (або) директора підприємства. Віддайте або відправте готовий документ покупцеві.