Для чого потрібно знати частини мови.

Термін «частина мови» включає в себе категорію слів, обумовлену морфологічними і синтаксичними ознаками. Крім цих ознак їх об'єднує узагальнене лексичне значення. Частини мови поділяються на самостійні і службові.
Тема про значення частин мови займає розуми лінгвістів ще з давніх часів. Дослідженнями в цій області займалися Платон, Арістотель, Паніні, у вітчизняному мовознавстві - Л. Щерба, В. Виноградов, А. Шахматов.Часті мови в російській мові виражають морфологічну і семантичну функції. Певні частини мови мають однакові семантичні ознаки, тобто в кожній частині мови враховується якесь узагальнене значення, абстрактне від конкретного лексичного значення будь-якого слова (наприклад, значення предметності у іменника, або ознаки - у дієслова). Під морфологічними ознаками мається на увазі наявність загальних словоформ для певної частини мови , тобто присутність однакових типів словозміни (дієслова виділяються завдяки особливим закінченнях, які відсутні в інших частинах мови ). Протиставлені самостійним службові частини мови , які не несуть номінативну функцію. Їх завдання в російській мові полягає в здатності бути засобами зв'язку знаменних слів в синтаксичних конструкціях.Междометія не належать ні до одних частинах мови , їх призначення: виражати почуття, виявляти волю і давати експресивну оцінку. Віднесення того чи іншого слова до якої або частини мови визначає цілий ряд різних факторів. Частини мови - це певна система зі своєю ієрархією (самостійні та службові), логікою. Але ця система не є жорстко структурованою і строго визначеною, вона мінлива і рухлива, різні частини мови можуть переходити одна в іншу. Відомі лінгвісти минулого століття до цієї теми підходили з різних точок зору. Так А. Шахматов виділяв 14 частин мови , А. Пєшковський - 7, Л. Щерба - 10 і т.д. Основна причина настільки розходяться точок зору - це висунення на основне місце різних критеріїв - семантичних і морфологічних - і різне ставлення до них самих учених.