Як провести горизонтальний аналіз балансу.

Горизонтальний аналіз балансу передбачає вивчення основних показників звітності компанії за певний період, обчислення темпів їх змін, а також проведення оцінки отриманих коефіцієнтів.
Інструкція
1
Побудуйте аналітичну таблицю, щоб зробити горизонтальний аналіз балансу або його додатки, наприклад, звіту про прибуток. У ній необхідно розраховувати абсолютні зміни кожного показника, взятого з балансу, і обчислити відносні темпи приросту. За отриманими значеннями можете зробити кілька висновків про тенденції готельних коефіцієнтів балансу, а також про його значеннях в цілому.
2
Проведіть аналіз динаміки активів підприємства, їх структуру та зміни. Після цього дайте їм оцінку. Відзначте, яким чином змінилася їх величина, за рахунок чого могло статися їх збільшення або зменшення. Далі оціните стан динаміки необоротних і оборотних активів, виявите, як вплинули ці показники на зміну всього загального складу активів.
3
Уточніть за рахунок яких чинників відбулося зменшення або збільшення темпів зростання необоротних і оборотних активів. Зробіть висновки про те, які види активів більшою мірою могли вплинути на зміну валюти бухгалтерського балансу.
4
Про аналіз іруйте динаміку суми пасивів, а також її зміну. Починайте з оцінки значення пасивів в цілому, потім порівняйте їх з показниками за попередні періоди. Виділіть найбільш змінилися коефіцієнти і визначте, яким чином вони змогли вплинути на зростання або скорочення загальної суми пасивів.
5
Відзначте, за рахунок чого відбувалися зміни розмірів власного і позикового капіталів. Потім виділіть найбільш суттєві елементи, які спричинили за собою значні зміни в розмірі пасивів.
6
Постарайтеся виявити зв'язок між змінами абсолютних показників і ситуацією, яка склалася на підприємстві. При цьому баланс буде задовільним, якщо підсумкове значення в ньому буде мати тенденцію до збільшення, а темпи зростання суми необоротних активів будуть нижчими, ніж оборотних.
горизонталь називають криву лінію, проведену через точки місцевості, що мають однакові позначки. Для того, щоб передати на мапі особливості рельєфу, необхідно провести не одну, а кілька таких ліній. Вони виходять в результаті перетину рельєфу паралельними площинами, що знаходяться на рівних по висоті відстанях один від одного.
Вам знадобиться
  • - GPS-навігатор;
  • - нівелір;
  • - компас;
  • - карта з координатною сіткою;
  • - репери або дерев'яні кілочки;
  • - географічний об'єкт.
Інструкція
1
Визначте вид об'єкта, рельєф якого вам треба позначити. До основних форм рельєфу відносяться гори, хребти, сідловини, улоговини і улоговини. Знайдіть опорні точки і визначте їх координати. У гори це буде вершина, у хребта - найвища з вершин і верхня точка лінії вододілу. Для сідловини важливо знайти вершини і найнижчу точку знаходиться між ними поглиблення. Для улоговини важливо дно, а для лощини - початок лінії водозливу. За допомогою навігатора визначте їх координати. Нанесіть точки на карту.
2
Визначте висоту над рівнем моря найвищою і найнижчою точок рельєфу. Це також можна зробити за допомогою навігатора. Нанесіть результати на карту. Обчисліть загальну висоту або глибину об'єкта H, віднявши від показника найвищої точки результат для найнижчою.
3
Обчисліть висоту перетину рельєфу h. Вона являє собою частка від ділення висоти H на рівну кількість частин. Воно залежить від масштабу карти і складності рельєфу. Для великомасштабної карти висота перетину повинна бути менше, тобто розділити загальну висоту необхідно на більшу кількість частин. На 1 кв. дм карти повинно знаходитися 5 відміток або навіть більше.
4
Почніть виносити позначки з найдовшою лінії. У гори це буде підніжжя, у улоговини - її верхня частина. Обійдіть з навігатором і картою об'єкт по периметру. Шукайте точки, що мають одну і ту ж висоту над рівнем моря. Виявивши таку точку, нанесіть її на карту, записавши координати. Кількість вимірювань теж залежить від складності рельєфу.
5
Повернувшись до вихідної точки, з'єднайте всі позначення замкнутої кривої лінією. Це і є горизонталь. На картах вона зазвичай позначається лінією коричневого кольору. Підпишіть позначку. Верхня частина цифр повинна бути спрямована в бік підвищення рельєфу. Точно таким же чином нанесіть на карту і решта горизонталі.
Зверніть увагу
Якщо вам належить не просто нанести лінію на карту, а, припустимо, щось побудувати на схилі - позначте точки і на місцевості. Зазвичай в геодезії це робиться за допомогою реперів, але можна використовувати звичайні дерев'яні кілки, на які наноситься позначка.
Корисна порада
У деяких випадках доводиться користуватися дідівськими методами. Наприклад, якщо об'єкт занадто малий. Це може бути пагорб або яр. Спочатку визначте і позначте на плані сторони світу. Потім винесіть позначки, використовуючи дерев'яні нівеліри. Це 2 рейки довжиною рівно 1 м. До кожної з них кріпиться поперечина, до якої для забезпечення вертикальності кріпиться Виска. Таке нівелювання проводиться удвох. Один учасник встановлює свій нівелір, наприклад, на вершині пагорба. Другий спускається вниз по схилу, ставить свій нівелір і цілиться візиром в нижню точку першого нівеліра.Затем той же проробляє перший учасник. Таким чином виміряйте висоту всього пагорба. Визначте висоту перерізу. В даному випадку вона може становити всього 1 м. Решта роботи проводяться точно так само, як і з навігатором або іншими сучасними приладами.