Як почати писати дисертацію.

Дисертація - кваліфікаційне наукове дослідження, яке потребує теоретичної та практичної розробки автором поставленої задачі. Підготовка дисертації передбачає і підвищення кваліфікації фахівця, який отримує при успішному захисті ступінь кандидата або доктора наук. Якість результату захисту багато в чому залежить від початку роботи над темою, від психологічної готовності автора стати вченим.
Вам знадобиться
  • - база дослідження;
  • - відобразити практику роботи в 1-2 статтях.
Інструкція
1
Уявіть і оцініть свою ідею написати дисертацію як вже реалізований проект. Що це для вас: мрія отримати ступінь всяку ціну або втілення задуманої ідеї, яку довго виношували і тепер готові втілити її в діяльності і описати результати дослідження? Саме при другому варіанті є шанс працювати над темою дослідження активно і цілеспрямовано.
2
Зверніться за консультацією до фахівця, який допоможе визначити тип вашого мислення, схильність до теоретичних роздумів або до експериментальних досліджень, ступінь володіння методами дослідження. Це допоможе більш точно визначити напрямки дослідження і форму відображення досліджуваного матеріалу.
3
Прийміть рішення щодо вибору теми дисертації. Вона може бути вузькою, конкретною і відображати специфіку вашої практичної діяльності, а може охоплювати широку область наукового знання. На думку Ф.А. Кузіна, теми докторських дисертацій завжди ширше кандидатських і магістерських, формулювання їх тим зазвичай включає 5-8 слів; формулювання тем кандидатських дисертацій складається з 10-15 слів, т.к. має уточнення у вигляді підзаголовка і вказується в дужках (на матеріалі ..., на прикладі ...).
4
Уявіть обрану тему на обговорення колективу кафедри, на якій надалі планується захист дисертації. Група вчених оцінить і новизну, і специфіку вашої майбутньої роботи. Можливо, саме на цьому етапі підготовки дисертації визначиться науковий керівник, для якого ваша тема буде представляти науковий інтерес.
5
Довіртеся своєму керівнику в розробці плану роботи над майбутньою дисертацією, але і вносите свої корективи в тимчасові рамки роботи. Науковий керівник - це авторитетний вчений в області вашого дослідження, тому саме він допоможе визначити, чи відповідає планована робота профілем вченої ради і тією спеціальністю, за якою планується захист.
6
Підготуйте до публікації 1-2 статті, що відображають специфіку вашої діяльності з теми дослідження. Матеріали можуть носити чисто практичний характер, але вже вказувати на проблематику, яка виведе на актуальність теми, на можливі методи вирішення проблеми.
7
Напишіть заяву в аспірантуру (докторантуру), надайте всі відомості про публікації та наукового керівника, план роботи над дисертацій. Після здачі вступних іспитів починайте конкретну роботу з написання тексту дисертації.
Зверніть увагу
У правильному виборі і формулюванні теми допоможе каталог вже захищених дисертацій за темами, близьким за змістом.
Корисна порада
Ідеальний варіант підготовки дисертації - це пролонгована дослідження, яке починається на перших курсах навчання у вузі: курсова робота, випускна робота, магістерська дисертація, дисертація на здобуття ступеня кандидата наук, доктора наук. В кожну наступну роботу може бути включено до 20% тексту попереднього дослідження. 80% тексту представляють новизну і розвиток теми.