Як вивчити проводки.

Проведення у бухгалтерському обліку являють собою систематизовані відомості, які відображають фінансово-господарські операції підприємства. На підставі них складається річна звітність і формується баланс, підраховуються прибутку і сплачуються податки. Таким чином, проводки є основою бухобліку.
Інструкція
1
Придбайте Єдиний план бухгалтерського обліку та інструкцію по його застосуванню, що затверджені наказом Мінфіну РФ №157н От 1 січня 2010 року. Перевіряйте наявність нововведень і доповнень, оскільки всі проводки повинні бути складені згідно прийнятим законодавчим нормам. В іншому випадку в ході податкової перевірки можна потрапити під штрафні санкції. Читайте основними правилами, прийнятими в даних документах.
2
Вивчіть план рахунків бухгалтерського обліку. Він складається з восьми розділів та списку позабалансових рахунків. Всього в бухгалтерському обліку застосовується 99 основних рахунків, які поділяють на активні, пасивні та активно-пасивні. До активних відносяться ті, які показують стан і рух господарських засобів, а їх збільшення відображається на дебеті. Для характеристики стану і руху джерел коштів використовуються пасивні рахунки, збільшення яких показується на кредиті.
3
Навчіться визначати, які рахунки характеризують дану операцію. Приміром, нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим в основному виробництві. В тому випадку знадобитися рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» і рахунок 20 «Основні виробництво». Так як рахунок 70 є пасивним, нарахування буде відображено на кредиті, а виплата заробітної плати працівникам - на дебеті.
4
Складіть проводку по господарській операції. У представленому прикладі вона матиме вигляд: дебет 20 - кредит 70. З цієї ж аналогією виконуються всі основні проводки. В деяких випадках необхідно відкрити субрахунок за певним рахунком, який дозволить найкращим чином охарактеризувати операцію. Приміром, визначення податку на додану вартість необхідно вказати по субрахунку «Розрахунок по ПДВ», який відкривається за рахунком 68 «Розрахунки з податків і зборів». При цьому йому присвоюється власний номер, відповідний облікової політики підприємства.