Як розрахувати чистий прибуток підприємства.

Чистий прибуток увазі під собою певну частку від балансового прибутку, яка повинна остатьтся в розпорядженні підприємства після сплати податкових зборів та інших обов'язкових виплат.
Інструкція
1
Визначте період, за який ви бажаєте провести розрахунок чистого прибутку підприємства. Можете взяти за подібний розрахунковий період рік, квартал чи місяць.
2
Розрахуйте чисту прибуток за допомогою такої формули: Чистий прибуток підприємства = фінансова прибуток + значення валового прибутку + інша операційна прибуток - сума податкових відрахувань.
3
Зверніть увагу, що показники для розрахунку вам необхідно взяти за той період часу, за який ви вирішили провести розрахунок.
4
Можете розрахувати суму чистого прибутку і іншим способом. Для цього необхідно скористатися показниками з фінансової звітності. В цьому випадку чиста прибуток підприємства формується на рахунку в бухгалтерському обліку «Прибутки та збитки».
5
Визначте показник валового прибутку. Для цього вам знадобляться такі суми: виручка за необхідний період і значення собівартості продукції. Для розрахунку валового прибутку фірми відніміть з першого коефіцієнта другий.
6
Знайдіть суму операційного прибутку. Вона визначається у формі різниці всіх інших операційних витрат і доходів. В свою чергу, для того щоб порахувати фінансову прибуток , потрібно відняти з суми фінансових доходів витрати цієї категорії.
7
Порахуйте розмір чистого прибутку після того, як справите розрахунок необхідних показників. Якщо ви отримаєте значення з негативним знаком «-», то це означатиме, що підприємство за досліджуваний проміжок часу понесло збитки.
8
Можете сформувати чисту прибуток з балансового прибутку. В такому випадку вона розраховується у вигляді різниці між балансовою прибуток ю, яка підлягає оподаткуванню і величиною податкових вирахувань з урахуванням належних компанії пільг.
9
Звірте отримані значення. Вони повинні бути рівними, адже ви розраховували один і той же показник різними способами. Якщо ж суми не сходяться, значить в розрахунках була допущена помилка.
Отримання стабільного доходу - основна мета будь-якого підприємця. Таким чином прибуток підприємства характеризує позитивний результат його діяльності, що виходить при перевищенні доходів над витратами.
Інструкція
1
Прибуток компанії - найважливіший фінансовий показник її діяльності. Отримати прибуток компанія може тільки в тому випадку, якщо вироблені нею товари або послуги користуються досить високим попитом, тобто задовольняють матеріальні і нематеріальні потреби кінцевих споживачів.
2
Розмір прибутку дорівнює грошовій величині перевищення доходів над видатками. Доходи підприємства складає виручка від реалізації виробленої продукції. Витрати - це витрати на виробництво, що включають в себе покупку устаткування, сировини, амортизацію основних засобів, рекламу і збут виробленого товару або послуг.
3
Розрізняють бухгалтерську та економічну прибуток . Бухгалтерська прибуток - це результуючий дохід від підприємницької діяльності підприємства, розрахований за даними бухгалтерського балансу. Цей вид прибутку не враховує витрати, що не мають документального підтвердження, тобто в розрахунок беруться тільки ті операції, які були відображені в документації у вигляді бухгалтерських проводок. Виключаються величини упущеної вигоди (альтернативна вартість).
4
Економічна прибуток підприємства - це фінансова величина, рівна різниці між сукупними доходами та витратами фірми з урахуванням альтернативних витрат, тобто економічна прибуток дорівнює бухгалтерської за вирахуванням оцінки упущеної вигоди. Це важливий фінансовий показник, який ідентифікує положення компанії на ринку.
5
Позитивний результат показує, що вона знаходиться в положенні фінансової рівноваги. Негативна величина говорить про те, що фірмі загрожує банкрутство, якщо не будуть вжиті певні заходи. Таким чином, економічна прибуток є показником ефективності роботи підприємства.
Зверніть увагу
Існує термін «чистий прибуток» підприємства, який означає дохід, що залишається в розпорядженні фірми після сплати всіх податків. Виходячи з цієї величини, нараховуються відсотки (дивіденди) акціонерам, частина вкладається в подальше виробництво або модернізацію основних засобів, решта перекладається в резервний фонд і додається до капіталу компанії.