Як знайти прибуток.

Прибуток являє собою показник, що відображає чистий дохід і показує ефективність діяльності підприємства. Вона дозволяє формувати бюджет компанії і є джерелом приросту її загального капіталу.
Інструкція
1
Розрахуйте показники прибутку. У бухгалтерській системі компанії використовуються такі коефіцієнти: прибуток від продажів, розмір прибутку до оподаткування, валовий і чистий прибуток.
2
Визначте прибуток від продажів. Для цього використовуйте наступну формулу: валовий прибуток - комерційні витрати - управлінські витрати.
3
Розрахуйте розмір валового прибутку, який можна визначити за формулою: валовий прибуток = виручка від продажу товарів - значення собівартості реалізованої продукції. При цьому необхідно враховувати, що собівартість реалізованого товару складається тільки з витрат, які пов'язані з реалізацією даної продукції. У свою чергу, комерційні та управлінські витрати враховуються окремо.
4
Використовуючи вищевказані формули розрахунку, порахуйте спочатку суму валового прибутку, а потім за допомогою отриманого значення ви зможете визначити прибуток від продажів. Приміром, ваше підприємство за звітний період реалізувало 100 одиниць продукції за ціною 1000 рублів за штуку. Собівартість одиниці продукції склала 500 рублів. Управлінські витрати за звітний проміжок часу склали 20 тисяч рублів, а комерційні витрати склали 25 тисяч рублів. Розрахунок валового прибутку буде наступним: валовий прибуток = 100 * 1000 - 100 * 500 = 50000.
5
Знайдіть прибуток від продажів, використовуючи раніше отримане значення. Також підставте наявні дані в формулу: прибуток від продажів = 50000 - 20000 - 25000 = 5000 рублів.
6
Розрахуйте прибуток до оподаткування. Можете знайти її за формулою: сума прибутку до оподаткування = значення прибутку від продажів + інші доходи - інші витрати. Після цього можете порахувати значення чистого прибутку. Для цього використовуйте наступну формулу: чистий прибуток = прибуток до оподаткування + податковий відстрочений актив - поточний податкове вирахування на прибуток - розмір відкладеного податкового зобов'язання.
В умовах ринкової економіки функціонування будь-якого підприємства виробничо-господарської діяльності зводиться до однієї мети - отримання прибутку. За рахунок отримання прибутку, підприємство може не просто функціонувати, а й розширювати свою виробничу діяльність.
Інструкція
1
Прибуток від продажів на увазі під собою різницю між виручкою від продажів і і собівартістю продукції. Виручка від продажів і включає в себе всі грошові надходження від реалізації продукції. Собівартість продукції інакше можна назвати як витрати на виробництво товару.
2
Слід визначити такі чинники, які впливають на розмір прибутку від продажів . До них відносяться: • збільшення обсягу продажів товарів або реалізації послуг; • різноманітність асортименту продукції; • зменшення собівартості продукції; • зміна ціни на продукцію.
3
Зазвичай знаходять валовий прибуток і чистий прибуток. Валовий прибуток являє собою весь дохід від продажів і продукції або реалізації послуг. Чистий прибуток залишається після того, як з валового прибутку віднімають всі витрати і сплачують податки. Одним словом, показник чистого прибутку і є результат кінцевої діяльності підприємства.
4
Для того, щоб знайти прибуток від продажів товару або послуг для початку необхідно знайти валовий прибуток. Для цього необхідно знати реалізацію або іншими словами загальну суму від продажів . Ця сума береться з таблиці «Реалізація товарів і послуг» в зовнішньому звіті прибули з продажів в програмі 1С Бухгалтерія.
5
Знаходимо собівартість продукції. Собівартість береться з проводок по 41-му рахунку того ж звіту.
6
Розраховуємо валовий прибуток. Для цього з суми реалізації віднімаємо собівартість продукції.
7
Визначивши валовий прибуток можна розрахувати прибуток від продажів та продукції. Для цього слід знайти витрати на управління. Ця сума відображена в рядку 040 розділу «Доходи і витрати по звичайних видах діяльності» звіту про прибутки і збитки. У тому ж розділі звіту про прибуток і збитки знаходимо комерційні витрати, які відображені в рядку 030.
8
Віднімаємо з валового прибутку комерційні витрати і витрати на управління. Отриманий результат і є прибуток від продажів та продукції.
Зверніть увагу
Чистий прибуток - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань та інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво. Знайти і оформити у вигляді виносок посилання на авторитетні джерела, що підтверджують написане.
Корисна порада
Чистий прибуток це: 1) частину валового доходу, що залишається в розпорядженні підприємства після формування фонду оплати праці та сплати податків, відрахувань, обов'язкових платежів до бюджету, у вищі організації та банки. Ніякі витрати не враховуються, тому всі витрати дана категорія платників податків здійснює з коштів, що залишилися після оподаткування (незалежно від того, є у них чистий прибуток чи ні). У зв'язку з цим потрібно знайти відповідь на наступне питання.