Як розрахувати окупність підприємства. Як розрахувати окупність інвестицій.

Окупність підприємства увазі під собою показник рентабельності діяльності компанії, який відображає, за який термін і наскільки ефективно функціонувала сама організація.
Інструкція
1
Розрахуйте або візьміть з фінансового звіту основні кількісні показники діяльності підприємства: суму прибутку, суму витрат на випуск і реалізацію продукції і сумарні витрати.
2
Оцініть ефективність бізнесу. Порівняйте дані показники з плановими. Адже основним сенсом компанії і ведення успішного бізнесу є отримання найбільшого прибутку і визначення перспектив фінансової діяльності. Саме тому рентабельність визначає ефективність розвитку компанії та її привабливість по відношенню до інвестиційної політики.
3
Порахуйте значення рентабельності бізнесу, яке має на увазі під собою кількісну оцінку прибутковості і визначається у формі відносини підсумкової прибутку до загальних (сумарних) витрат.
4
Визначте рентабельність товарів. Цей показник являє собою співвідношення отриманого прибутку і суми, витраченої на виробництво, тобто собівартість і витрати на реалізацію товарів.
5
Розрахуйте рентабельність виробництва. У цьому випадку проводиться розрахунок окупності у вигляді відношення прибутку до виробничих витрат. Під виробничими витратами маються на увазі витрати на придбання, ремонт і технічне обслуговування обладнання, а також виплата заробітної плати працівникам.
6
Проаналізуйте перспективу розвитку кожної окремої сфери виробництва, в першу чергу керуйтеся показниками рентабельності цих сфер. При цьому та область діяльності організації (виробництва), яка володіє найвищим показником рентабельності, і буде кращою для подальшого інвестування та розвитку бізнесу.
7
Складіть план подальшої діяльності підприємства. Це посприяє подальшому підвищенню рентабельності і в результаті - фінансовому процвітанню вашої компанії.