Як написати мета реферату.

Уміння написати реферат - цінне придбання студента, необхідне для подальшої роботи над курсовою, дипломною роботою і навіть над дисертацією. У будь-якій науковій роботі є реферованих частина (теоретичний виклад матеріалу), і якість теоретичного викладу залежить, насамперед, від мети, яка поставлена при дослідженні.
Вам знадобиться
  • - тема дослідження;
  • - література з теми;
  • - визначення актуальності роботи.
Інструкція
1
Визначте, насамперед, який вид реферату ви будете писати: описовий або аналітичний. При описовій формі реферату мета може полягати в узагальненні фактів, у складанні огляду літературних джерел за темою дослідження, в короткому викладі суті твору. При використанні аналітичної форми реферату мета полягає в проведенні дослідження за кількома літературними джерелами, у виробленні своєї точки зору і її обгрунтування на основі підтвердження науковими джерелами. Починатися опис мети може з загальноприйнятих кліше: вивчити, дослідити, проаналізувати, визначити і т.д.
2
Оцініть свій досвід написання рефератів. Якщо найпростіші форми вам уже доводилося писати в школі, виберіть більш складну мета, яка допоможе вам вийти на більш високий рівень наукового дослідження. Така мета полягатиме у виробленні рекомендацій для когось, в пошуку критеріїв для оцінки чогось.
3
Розбийте зміст мети на більш дрібні складові: подцели або завдання. Для реферату достатньо, щоб їх було не більше 3-х. Завдання допомагають конкретизувати хід ваших пошуків у досягненні мети. Кожна задача може бути відображена в окремому параграфі реферату .
4
Вивчіть список літератури, необхідної для написання реферату . Уточніть наявність цих творів в бібліотеці або в інтернеті. Тільки за наявності повного обсягу інформаційних джерел мета може бути реалізована. Перевірте вже написану мета на її реальність і досяжність.
5
Вкажіть на закінчення реферату , наскільки вам вдалося досягти мети. Якщо з якоїсь причини не вийшло всебічно вивчити всі підходи, умови або методи чогось, що планувалося, вкажіть причину. Складіть прогноз дій, який допоможе повною мірою досягти мети. Можливо, що мета була поставлена більш глобальна, ніж цього вимагає реферат, і її вирішення можливе тільки при більш глибоке опрацювання проблеми при написанні курсової роботи.
Зверніть увагу
Мета роботи завжди пов'язана з актуальністю роботи, тому її чітке формулювання в чому залежить від того, наскільки вдалося визначити значимість, важливість досліджуваної проблеми.
Корисна порада
При написанні реферату його мета повинна завжди бути перед очима. Кожен розділ реферату вирішує якусь частину мети. Синтез цих рішень і вкаже на повноту вашого дослідження.
Доповідь з географії - це один з видів самостійної роботи, покликаний розвинути в учнів дослідницькі навички та вміння систематизувати наявну інформацію. Пам'ятайте про те, що доповідь (на відміну від реферату) припускає публічний виступ перед аудиторією, тому до «захисту» своєї роботи потрібно ретельно готуватися.
Вам знадобиться
  • - підручник з географії;
  • - енциклопедія з географії;
  • - науковий журнал з географії;
  • - інтернет-ресурси;
  • - сканер.
Інструкція
1
Вибравши тему доповіді, приступайте до збору інформації. Вивчіть відомості з даного питання, взяті з різних джерел (книг, наукових журналів, інтернет-ресурсів).
2
Коли у вас складеться загальна картина майбутньої роботи, напишіть детальний план. Структура будь-якого доповіді включає в себе зміст, вступ, певне число частин (розділів, параграфів), висновок і список літератури.
3
Складений вами план - це, по суті, готове зміст. На даному етапі розподіліть матеріал згідно ключовим пунктам. Якщо частина джерел друкована, а частина - електронна, то у вас є два способи перенести інформацію на електронний носій. Відскануйте текст, і, використовуючи спеціалізовані програми для розпізнавання тексту (наприклад, Abbyy Finereader, CuneiForm та ін.), Перенесіть дані з друкованих джерел в комп'ютер. За відсутності необхідного обладнання наберіть текст вручну.
4
Коли весь матеріал представлений в електронному вигляді, приступайте до обробки і правці доповіді. Врахуйте, що суть даної форми роботи не тільки в тому, щоб знайти інформацію і структурувати її. Ви повинні провести своє невелике дослідження, або, принаймні, зробити власні висновки до наведених положень.
5
Значущі частини доповіді, терміни та власні імена виділіть жирним шрифтом або курсивом.
6
Дотримуйтеся даних вам правил оформлення доповідей. Якщо ви не отримали конкретних вказівок, керуйтеся стандартними вимогами: шрифт «Times New Roman», розмір 14, інтервал 1,5, нумерація сторінок внизу.
7
Якщо у вашому доповіді багато точних даних і числових показників, побудуйте графік або діаграму описуваного процесу. Включіть в свою роботу зображення, невеликі карти і схеми. Ці матеріали принесуть вам не тільки додатковий бал, а й стануть зоровою опорою при відповіді.
8
Пропрацювавши і перечитавши вийшов доповідь, напишіть висновок. Додайте в нього свої висновки, вкажіть, що нового ви дізналися, як на практиці можна застосувати отримані відомості.
9
Ще раз прочитайте доповідь з метою перевірки граматичних і мовних помилок.