Як атестувати вчителя. з Якими проблемами стикаються вчителі при проходженні атестації.

Атестація - складова частина підвищення педагогічної кваліфікації вчителя. Введені нові вимоги припускають атестацію всіх вчителів школи: на кваліфікаційну категорію або на відповідність посаді. При підтвердженні своєї відповідності, педагог проходить тестування, а підвищення або підтвердження кваліфікації може проходити творчо, але в суворій відповідності з правилами атестації.
Вам знадобиться
  • - список вчителів школи;
  • - відомості про обраній формі проходження атестації;
  • - заяви вчителів на проходження атестації.
Інструкція
1
Складіть графік атестації вчителів з урахуванням попередньої атестації. Графік може змінюватися, оскільки ця процедура добровільна і вчитель може відмовитися брати в ній участь, або, навпаки, хтось із вчителів вважатиме за необхідне пройти атестацію достроково з метою підвищення кваліфікаційної категорії. Але графік все-таки необхідний, що дозволяє планувати і курсову підготовку вчителя , і організацію залікових заходів протягом навчального року.
2
Познайомте вчителів з нормативними документами, необхідними для проходження процедури атестації. Розкажіть про нововведення, що діють в даному навчальному році, а також дайте рекомендації, як краще підготувати атестаційні матеріали, які перевірятимуться експертами.
3
Створіть у школі експертну комісію з числа педагогів першої та вищої кваліфікаційної категорії для внутрішньої атестації своїх колег. На кожного педагога по його спеціальності має бути не менше 3-х експертів. Якщо таких експертів недостатньо, зверніться до районного відділу освіти для їх призначення з числа вчителів інших освітніх установ.
4
Допоможіть кожному вчителю, який висунув свою кандидатуру на процедуру атестації, правильно написати заяву, тому в ньому коротко повинна бути відображена і робота в міжатестаційний період, і досягнення педагога як фахівця (участь у конкурсах, конференціях та ін.), і досягнення його учнів (участь в олімпіадах, змаганнях, кількість перемог в них). На підготовчому етапі саме за заявою експерти визначають можливості вчителя отримати заявлену категорію.
5
Оформіть в школі куточок атестації, де відобразіть по датах порядок проходження атестації кожним учителем: коли потрібно подати заяви, коли і які залікові заходи проводитимуться, коли планується день атестації.
6
запротоколює кожне атестаційну захід в журналі атестації. Попросіть вчителів, які беруть участь у зазначених заходах, поставити свій підпис, що вони ознайомилися (з документами), брали участь (у консультації), подали заяву і т.д.
7
Запропонуйте кожному вчителю вибрати форму проходження атестації: подання освітнього проекту, аналітичний звіт, захист програми навчання, презентація методичного посібника, підручника і т.д. Форма також може бути індивідуальною або колективною. При розробці освітньої або виховної програми установи, її захист може бути представлена на атестації колективом авторів. Кожен вчитель при цьому захищає свою частину розробки.
8
Проведіть навчання вчителів оформлення презентації своєї роботи та створенню портфоліо. Презентація допоможе наочно відобразити суть представленої роботи в ілюстраціях, дитячих фотографіях, а також допоможе полегшити хід атестації, якщо доповідь вчителя буде збудований як послідовний огляд файлів. Портфоліо допоможе експертам оцінити досягнення педагога в міжатестаційний період.
Зверніть увагу
Якщо вчитель займає в школі дві різні посади, то й атестацію він проходить за двома посадами з оформленням повного пакету документів по кожній. Наприклад, вчитель російської мови та педагог-психолог.
Корисна порада
внутрішньошкільні експертна комісія на початковому етапі атестації оцінює чи відповідає самооцінка педагога своїх професійних якостей оцінками інших педагогів установи, батьків, учнів. За результатами порівняльного аналізу анкет керівництво установи може рекомендувати вчителеві знизити або підвищити рівень кваліфікаційної категорії, на яку він заявляється. Але остаточне рішення все ж залишається за вчителем.