Як виплатити дивіденди засновнику.

На підставі фінансової звітності підприємства за рік на зборах акціонерів приймається рішення про виплату дивідендів. Облік, оподаткування і оформлення даної операції залежить від того, хто є засновником і якими сумами нерозподіленого прибутку володіє організація.
Інструкція
1
Складіть річний бухгалтерський баланс і підведіть підсумкову суму чистого прибутку підприємства за даний звітний період. Зберіть загальні збори акціонерів підприємства, на якому приймається рішення про виплату дивідендів засновникам. На підставі цього складається протокол зборів і видається наказ про розподіл чистого прибутку. Дану операцію необхідно відобразити в бухгалтерському обліку списанням потрібної суми з рахунку 99 «Прибутки та збитки» на кредит субрахунка 94.1 «Прибуток, що підлягає розподілу».
2
Пам'ятайте, що виплата дивідендів може бути здійснена тільки при дотриманні ряду умов. Статутний капітал повинен бути повністю оплачений, підприємство не має ознаками банкрутства і розподіл прибутку не приведе до нього, а також вартість чистих активів повинна бути менше суми резервного фонду або статутного капіталу. Дані вимоги зазначені в ст.29 Федерального закону №14-ФЗ.
3
Розрахуйте розмір дивідендів пропорційно часткам, що належить засновникам. Відобразіть нарахування даних сум в бухгалтерському обліку. Якщо засновник є юридичною особою або фізичною особою, не працюють на підприємстві, то відкривається дебет за рахунком 84.1 і кредит за рахунком 75.2 «Розрахунки по доходах із засновниками. Для засновників, які працюють в організації, розрахунки ведуться за кредитом рахунку 70 «Розрахунки з персоналом».
4
Виплатіть дивіденди засновникам. З юридичними особами розрахунки проводяться за допомогою перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку. При цьому необхідно відкрити кредит за рахунком 51 «Розрахунковий рахунок» і дебет за рахунком 75.2 на відповідну суму. Фізичним особам дивіденди виплачуються з каси з оформленням видаткового касового ордера, тому в бухобліку операція відображається на кредиті рахунки 50 «Каса».
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=018X-uHEy-U