Для чого потрібні знання людині.

Знання являють собою систему результатів дослідницької та пізнавальної діяльності цілого людства, накопичену з моменту його зародження. Якщо дивитися ширше, то знання - це суб'єктивне відображення існуючої реальності. Повнота і об'єктивність даного суб'єктивного образу повністю залежить від обсягу та якості знань, якими володіють люди.
Протягом багатьох століть людство копіло і систематизувала знання. Не дивно, що випадки їх втрати можна перерахувати по пальцях. Знання в якості дорогоцінного досвіду передавалися спершу в усній формі від покоління до покоління, а після і в письмовій, у вигляді книг. І послідовникам це, безсумнівно, йшло на користь, адже маючи певні практичні знання, людина вже не втрачав часу на їх самостійне отримання, а користувався ними з вдячністю. Тому кожен, хто хоче чогось у житті досягти, зобов'язаний по максимуму використовувати не тільки свої внутрішні ресурси і здібності, а й те, що дає йому навколишній світ, що надається в якості системи знань. Володіння знаннями про закони існування навколишнього світу дає людині можливість уникнути непотрібних і непотрібних дій, використовуючи свої здібності з максимальним ефектом. Як би сильно люди того не хотіли, але вони не зможуть діяти проти законів хімії, фізики або психології, нехай і трапляються рідкісні винятки. Прагматичного і грамотного людини від замріяного дурня відрізняє знання природних законів, розуміння їх процесів і важливості їх ролі і готовність застосовувати їх у своїй життєдіяльності. Люди, що не володіють знаннями, представляють навколишній світ як щось вороже і незрозуміле. Їх «стеля» - язичництво, віра у волю вищих сил і мракобісся. Але навіть недосконале і неповне знання корисно для людей, а користь ця є якоюсь мірою їх значимості, цінності в цьому житті і діяльності людства. Цінність одного і того ж знання для різних людей буває різна і визначається їх індивідуальними потребами та особливостями. Людям творчих професій ні до чого технічні знання, а гуманітарні пізнання не представляють ніякої цінності для інженерів. Але для повного і гармонійного розвитку людської особистості цінними є всі знання, які сформують уявлення про навколишній світ, закони і форми його розвитку.