Як оцінити ефективність проекту.

Визначення ефективності проекту необхідно підприємству, яке займається розробкою інвестиційної стратегії і бажає здійснити оцінку власної фінансової спроможності. Це допоможе йому підібрати найбільш ефективні способи управління проектом.
Інструкція
1
Використовуйте методику умовного виділення. Найбільше її застосовують у тому випадку, коли проект є відокремленим від організації фізично і може розглядатися як незалежний. У свою чергу, проект, який стає певною частиною компанії, представляють умовно у формі окремої юридичної особи з власними пасивами та активами, виручкою і витратами. За допомогою даного способу ви зможете оцінити ефективність бізнес- проекту і значення його фінансової спроможності. При цьому залишається відкритим одне питання - про фінансовий стан фірми, яка здійснює сам проект.
2
Застосуйте спосіб аналізу змін. У цьому випадку проводиться аналіз показників приросту (зміни). Вони повинні бути внесені в дані проекту , що відображають діяльність підприємства. Методика стає особливо зручною, якщо суттю проекту є розширення або модернізація поточного виробництва. При цьому метою проекту може бути зростання виручки від підвищення якості продукції або збільшення її обсягів та зменшення поточних витрат. Основне завдання цього способу полягає в порівнянні приросту чистих доходів організації з інвестиціями, які необхідні для забезпечення цього приросту.
3
Використовуйте метод об'єднання, який ґрунтується на аналізі фінансової спроможності компанії, що здійснює проект. Ця методика найбільше застосовується, коли проект за своїми масштабами можна порівняти з масштабами діючого виробництва. За допомогою даного аналізу можна розробити фінансовий план підприємства.
4
Можете скористатися методом накладання. Спочатку розгляньте проект за допомогою методу умовного виділення, тобто окремо. Проаналізуйте фінансову спроможність Інвестиційною проета, а потім проведіть оцінку економічної ефективності. Після цього розробіть фінансовий план самої фірми без проекту , потім по мірі фінансової звітності постарайтеся зіставити результати справжньої діяльності компанії з результатами по проекту.