Як побудувати окружність в аксонометрії.

Аксонометричні проекції застосовують, щоб передати на кресленні уявлення про форму предмета з різних сторін. При цьому вид предмета з різних сторін проектується на площині куба. Нахил площин у аксонометріческой проекції надає окружності форму еліпса. Через труднощі побудови еліпсів на практиці їх замінюють овалами.
Вам знадобиться
  • Аркуш паперу, олівець, циркуль, транспортир, лінійка або косинець.
Інструкція
1
Побудувати окружність в аксонометрии допомагає квадрат, в який вписана задана окружність . На площині під нахилом квадрат приймає форму ромба. Тому спочатку побудуйте в потрібній площині ромб. Його сторони повинні бути рівні діаметру кола і паралельні відповідним осях проекції. Центр ромба повинен збігатися з центром кола.
2
Послідовно позначте кути побудованого ромба точками A, B, C і D. При цьому точка A повинна розташовуватися в тому кутку ромба, який найбільш близький до точки перетину осей на аксонометріческой проекції.
3
Накресліть діагоналі отриманого ромба, з'єднавши відрізками точки A і C, а також B і D. Діагональ AC утворює малу вісь овалу, а діагональ BD - більшу.
4
Перетин овалів утворює центр ромба і кола на площині. Позначте його буквою O.
5
Проведіть через центр ромба O дві лінії, які паралельні осям проекції і розділяють ромб на 4 частини.
6
Послідовно позначте точки, в яких лінії паралельні осях проекції перетинають сторони ромба буквами E, F, G і H. Точка E повинна слідувати за точкою A в тому ж напрямку, в якому послідовно позначалися кути ромба.
7
З'єднайте точки A і G, а також C і E відрізками.
8
Позначте точки, в яких велика вісь ромба перетинає відрізки AG і EC буквами I і J. При цьому точка I повинна лежати на відрізку EC, а точка J на відрізку EC.
9
За допомогою циркуля накресліть дугу між точками E та F. Центр кола для дуги розташований в точці I, а її радіус дорівнює довжині відрізка EI. Аналогічно накресліть дугу між точками G і H.
10
Накресліть дві дуги, які закінчать побудова овалу на проекції. Перша дуга з центром кола в точці A з'єднує точки F і G. Радіус першої дуги дорівнює довжині відрізка AG. Друга дуга з центром кола, який розташований в точці C, з'єднує точки E і H. Її радіус дорівнює відрізку EC. Коли ви закінчите креслити другу дугу, ви отримаєте побудовану окружність на площині аксонометріческой проекції.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=uXSeb0C5qT0