Як знайти прибуток від виручки.

Прибуток на увазі під собою перевищення доходів в грошовому вираженні (виручки від реалізації товару) над витратами на виробничу діяльність компанії або придбання, а також збут цієї продукції.
Інструкція
1
Розрахуйте прибуток від реалізації своєї продукції. Для цього відніміть з виручки від продажу випущеної продукції повну собівартість цих товарів: Пр = Воп - Сп, гдеПр - значення прибутку від реалізації товару; Сп - показник повної собівартості проданої продукції; Воп - сума виручки від реалізації продукції.
2
Можете знайти прибуток від реалізації і іншим способом. Для цього використовуйте наступну формулу: Пр = Ц х Vр - С = Vр х (Ц - Сед), гдеСед - це значення повної собівартості однієї одиниці продукції; С - собівартість; Vр - показник обсягу проданого товару; Ц - ціна за одну одиницю продукції .
3
Порахуйте прибуток від виручки в процентному співвідношенні. Даний показник називається рентабельністю, а аналіз його зміни з часом допомагає приймати найкращі управлінські рішення. В свою чергу, для того щоб знайти показник рентабельності, розділіть значення отриманого прибутку за один місяць на величину отриманої виручки, а потім помножте отримане значення на 100%. При цьому необхідно враховувати, що для різних видів виробничої діяльності характерна своя ступінь рентабельності. Однак, не дивлячись на все це, за допомогою даного показника можна порівнювати власний бізнес з багатьма іншими (аналогічними).
4
Можете розрахувати прибуток у формі різниці між виручкою від реалізованої продукції та сумою економічно витрат. Саме у формі виручки формується дохід фірми.
5
Зверніть увагу, що основними факторами першого порядку, які здійснюють значний вплив на значення прибутку від реалізації готового товару, є: собівартість і ціна одиниці готової продукції, асортиментні зрушення (зміни) у складі випущеної продукції і обсяг реалізації.
6
Знайдіть величину чистого прибутку, яка є частиною балансового прибутку після сплати податкового збору та інших обов'язкових платежів. При цьому її значення безпосередньо залежить від суми виручки фірми, собівартості товару, сум позареалізаційного і операційного доходу і витрат. В свою чергу, можете розрахувати даний показник у вигляді суми прибутку від продажу продукції, прибутку від інших вироблених операцій і різниці між сумами доходів і витрат від позареалізаційних діяльності підприємства.
Прибуток від реалізації продукції є одним з головних показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Підсумки роботи фірми зазвичай підбиваються щокварталу після складання бухгалтерської звітності. Однак, прибуток від реалізації можна підраховувати щомісяця.
Вам знадобиться
  • - дані бухгалтерського обліку про виручку від реалізації і витратах на виробництво і реалізацію (собівартості).
Інструкція
1
Визначте виручку від реалізації готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг за аналізований період. Якщо ви використовуєте для цього дані бухгалтерської звітності, знайдіть її суму в Звіті про прибутки і збитки організації по рядку 010 «Виручка від продажу» (там вона вказується за вирахуванням ПДВ). Якщо вам необхідно розрахувати її за будь-який місяць за даними бухгалтерського обліку, то для визначення виручки візьміть підсумкову суму обороту по кредиту рахунку 90.1 «Продажі». Відніміть з цієї цифри дані про ПДВ, отриманого з покупців (підсумковий оборот за дебетом рахунка 90.3 «ПДВ»).
2
Визначте собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг. В Звіті про прибутки і збитки - це цифра по рядку 020 «Собівартість». За даними бухгалтерських рахунків - це обороти за дебетом рахунка 90.2 «Собівартість». Знайдіть комерційні та управлінські витрати в Звіті про прибутки і збитки (рядок 030 і 040). Суму комерційних витрат можна визначити за даними бухгалтерського обліку - це оборот за дебетом рахунка 44 «Витрати на продаж». Управлінські витрати за період - це сума за дебетом рахунка 26 «Загальногосподарські витрати».
3
Розрахуйте прибуток від реалізації за період за формулою: П = В - С - КР - УР, де: В - виручка від реалізації товарів, С - собівартість реалізованих товарів, КР - комерційні витрати, УР - управлінські витрати. Знайдіть прибуток від реалізації, обчисливши різницю між виручкою від продажів (за мінусом ПДВ), собівартістю реалізованих товарів, комерційними та управлінськими витратами.