Як написати концепцію розвитку. Як розробити концепцію підприємства.

Ефективне і динамічний розвиток компанії неможливо без чітко визначеної стратегії. Перспективи руху і завоювання ринку повинні плануватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів. Грамотно складена концепція розвитку підприємства допоможе уникнути помилок і домогтися лідируючого положення на ринку.
Вам знадобиться
  • - аналіз зовнішнього середовища;
  • - SWOT-аналіз.
Інструкція
1
Проаналізуйте зовнішнє середовище підприємства. Оцініть політичну обстановку в країні, інвестиційні прогнози, розвиток фондових ринків. Дані фактори є вкрай важливими при побудові довгострокових планів. Крім того, як можна більш детально вивчіть дії конкурентів. Проаналізуйте їх основні кроки, становище на ринку, інноваційну діяльність, успіхи, досягнення і провали в роботі. Визначте своє місце серед конкурентів.
2
Розгляньте комерційну діяльність власної компанії за певний звітний період. Для цієї мети оптимальним буде SWOT-аналіз, який дозволить оцінити сильні і слабкі сторони, можливості та загрози. Зіставте результати господарської діяльності з поставленими раніше цілями. Намагайтеся зрозуміти, що завадило досягти бажаних показників або, навпаки, допомогло зайняти лідируючу позицію на ринку.
3
Перерахуйте оптимальні показники, до яких ви хотіли б наблизитися до кінця наступного звітного періоду. При цьому ставте перед собою адекватні цілі, для реалізації яких у вас є певні матеріальні та інтелектуальні ресурси. Включіть в даний план бажані обсяги продажів або надання послуг, позицію на ринку, розширення сфери діяльності, охоплення нових територій, виведення на ринок інноваційних продуктів і пропозицій.
4
Оцініть ресурси, необхідні для втілення даної концепції в життя. Можливо, вам будуть потрібні кадрові перестановки, аутсорсинг нових фахівців, кредити. Якщо реалізація цілей занадто скрутна, знизьте бажані показники.
5
Продумайте методи, за допомогою яких ви будете реалізовувати концепцію розвитку . Розгляньте можливість залучення фахівців для проведення додаткового навчання персоналу. Розробіть ефективну рекламну кампанію. Складіть програму семінарів і тренінгів, в яких братимуть участь ваші співробітники.
6
Розбийте отриману стратегію розвитку на кілька невеликих етапів. Розподіліть обов'язки щодо їх реалізації між відділами. Визначте контрольні терміни для оцінки як проміжних, так і кінцевих результатів.